ประกาศ กำหนดการสอบวัดผล นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2/2557
 แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์
 คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตรุ่นที่ 61
 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 บัณฑิตศึกษา
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 การแสดงคณะโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์
MCU Khon Kean TV
ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

2015-03-10

สัปดาห์มาฆบูชา บุญกุ้มข้าวใหญ่เทศน์มหาชาตินานาชาติ แห่ผะเหวดเข้าเมือง

2015-03-09

บุญกุ้มข้าวใหญ่ แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง

2015-03-07

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

2015-03-05

  ชมวีดิโอทั้งหมด


 ท่านคิดว่าเว็บไซต์วิทยาเขตขอนแก่น ควรเน้นเนื้อหาในด้านใด?
ข่าวสาร กิจกรรม การประชาสัมพันธ์
สีสันความสวยงามของหน้าเว็บ
ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
การจัดหมวดหมู่ และความเป็นระเบียบ
  Result
** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  228159  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)

เริ่มเก็บสถิติ 4 ธ.ค.2557