๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

0

21244549_1940982212846071_200673772_n

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำโคกสี อำเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาค คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนประกอบพิธีเทปูนองค์พระฯ

วันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธี ด้วยบารมีธรรมของ พระอธิการบุญช่วย โชติวังโส ดร.รองเจ้าคณะตำบลโนนท่อน
เจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ บ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า ได้จัดร่วมสร้างองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ หน้าตักกว้าง ๗ ศอก สูง ๗ เมตร งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ประดิษฐาน ณ ลานธรรมพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน) เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปมา และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ และวิชาอื่นๆ

Share.

About Author

Leave A Reply