ตารางสอบวัดผลการศึกษา 1/2557 (ป.โท)
 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
 ระบบทะเบียนนิสิต (ตรวจผลการศึกษา)
 ระบบ e-Learning
 ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
  ศูนย์บัณฑิตศึกษา
  ห้องสมุด
 คู่มือการใช้ห้องสมุด
  ตารางเดินรถรับ-ส่ง นิสิต
 แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนิสิต
 คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย
 รวมภาพกิจกรรม
MCU Khon Kean TV
แถลงข่าวเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557

2014-11-18

ศูนย์บริการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการ จัดโครงการไตรปิฎกศึกษาสำหลับประชาชน

2014-11-15

วิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2558

2014-11-14

  ชมวีดิโอทั้งหมด


 ท่านคิดว่าเว็บไซต์วิทยาเขตขอนแก่น ควรเน้นเนื้อหาในด้านใด?
ข่าวสาร กิจกรรม การประชาสัมพันธ์
สีสันความสวยงามของหน้าเว็บ
ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ
การจัดหมวดหมู่ และความเป็นระเบียบ
  Result
** ไม่เหมาะที่จะเปิดด้วย Internet Explorer
© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 15 สิงหาคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th
สถิติการเข้าชม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน  192974  ครั้ง
(เริ่ม 1 เม.ย. 53)
Free counter and web stats

สำหรับเว็บใหม่ เริ่มนับ 29 ส.ค.2557