พระธรรม​มัง​คลา​จารย์​ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ​ หมู่บ้านรักษาศีล ๕​ ประจำ​ หนตะวันออก​ ลงตรวจหมู่บ้านต้นแบบ​ วัดจำปาทอง บ้านหนองคำ ตำบลกองนาง อำเภอ​ท่าบ่อ จัง​หวัด​หนองคาย

0

          เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ทั้งส่วนกลางและส่วนหนตะวันออก นำโดย พระพรหมเสนาบดีและพระธรรมมังคลาจารย์ พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามประเมินผล หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบดีเด่น ในระยะที่ ๓ ที่ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดๆละ ๓ หมู่บ้านนั้น
……….โดยครั้งนี้ ได้ออกตรวจติดตามหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ในส่วนจังหวัดหนองคาย ณ วัดจำปาทอง บ้านหนองคำ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านที่สาม ของจังหวัดหนองคาย
……….สำหรับการออกตรวจติดตามประเมินผลนั้น มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นครอบครัว/หมู่บ้านที่ดีมีศีลธรรม มีความสุข ได้รับประโยชน์จากการประกอบสัมมาชีพ และทำให้อาชญากรรมในพื้นที่ลดน้อยลง

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
Phramaha Pholphiphat Yi-Un
ภูริวัฒน์ สาทอง

Share.

About Author

Leave A Reply